43. Eesti Meistrivõistlused pikal rajal

(orienteerumisjooks)

 

Koht ja aeg: Otepää, 9. September 2006

Korraldaja: OK Ilves

 

Peakorraldaja: Margus Sarap (50 39 025)

Peasekretär: Meelike Pandis

IT ja tulemused: Tarmo Klaar

Rajameister: Madis Oras

Finiš: Juta Ainelo

EOL volinik: Nikolai Järveoja

Žürii: Nikolai Järveoja (esimees), Tõnu Lauter ja Jaanus Reha

 

Info: OK Ilves, PK161, 50002 Tartu, mob 50 39025, e-post: ok.ilves@mail.ee

 

Programm

Kell 11.00         Võistluskeskuse avamine Otepää suusastaadionil

Kell 12.00         H21E, D21E, U23H, U23D startide algus

Kell 13.00         H16-H20, H21A, H35-H70, D16-D20, D21A, D35-D65 startide algus

Kell 16.00         Autasustamise algus

 

Võistlusklassid:

H16-H20, U23H, H21E, H21A, H35-H70, D16-D20, U23D, D21E, D21A, D35-D65

 

EMV toimuvad vastavalt EMV 2006 juhendile (6.12.2005) ja võistlusreeglitele (1. aprill 2004).

 

Eesti 2006.a. meistrivõistlustest võivad osa võtta:

1) Eesti Vabariigi kodanikud;

2) Eestis elavad Euroopa Liidu kodanikud, kelle püsiv elukoht on kantud Eesti rahvastikuregistrisse ja kes on EOLi kuuluva klubi liikmed;

3) Eestis alalise elamisloa alusel elavad välismaalased, kelle püsiv elukoht on kantud Eesti rahvastikuregistrisse ja kes on EOLi kuuluva klubi liikmed;

 

Kõigil Eesti MV osalejatel peab olema kehtiv EOL-i 2006.a. litsents.

 

Litsents peab olema ostetud võistluseks eelregistreerimise lõpptähtajaks.

 

Eestis alalist elamisluba mitteomavad välismaalased tohivad Eesti meistrivõistlustel orienteerumisjooksus osaleda individuaalaladel väljaspool EMV arvestust, kui nad on EOLi kuuluva klubi liikmed.

 

Erisused

ORIENTEERUMISJOOKSU EMV ERITINGIMUSED (EMV 2006 juhend, 6.12.2005),

Pikk rada

 

STARDIJÄRJEKORD:

Klassides H21E ja D21E stardijärjekord loositakse, seejuures EOL-i H21 edetabeli 15 paremat ja D21 edetabeli 8 paremat seisuga 31.08. 2006 loositakse vastavas klassis nn. kuuma grupina stardijärjekorra lõppu.

 

STARDIINTERVALL on vähemalt 4 minutit.

 

OSAVÕTUKLASSID*

* Orienteerumisjooksu sprindi-, lühi-, tava- ja pikal rajal on osavõtuklassid U23H (mehed, sündinud 1983 ja hiljem) ja U23D (naised, sündinud 1983 ja hiljem), kes võistlevad vastavalt H21E või D21E rajal ja medaliarvestuses.

 

Registreerimine: OK Ilves, PK161, 50002 Tartu

ok.ilves@mail.ee, IVK (http://www.sportnet.ee/ivk/)

eelregistreerimise viimane kuupäev 1. September 2006.

Korraldaja jätab stardiprotokolli algusesse vabu kohti, mis eelregistreerimise tähtaja möödumisel kahekordse stardimaksu eest jooksvalt täidetakse.

EMV pikk rada osavõtumaksud 2006.a.

 

 

H16, H18

30.-

H20, H60, H65, H70

60.-

H21E, U23H, H21A, H35, H40, H45, H50, H55

100.-

D16, D18

30.-

D20, D55, D60, D65

60.-

D21E, U23D, D21A, D35, D40, D45, D50

100.-

 

Osavõtumaks tasuda koos eelregistreerimisega OK Ilves pangaarvele.

Eelregistreerimine loetakse jõustunuks pärast osavõtumaksu laekumist OK Ilves pangaarvele

OK ILVES, a/a 1120086880 Hansapank – hiljemalt 1. septembriks 2006

 

Majutusvõimalused

Korraldaja majutusteenust ei vahenda, kuid lisatud on lingid läheduses asuvatele majutusteenust pakkuvate asutuste kodulehtedele.

 

Tehvandi Spordikeskus - http://www.tehvandi.ee/

Karupesa hotell - http://www.karupesa.ee/

Marguse Puhkekeskus - http://www.marguse.ee/

 

Tasuliste teenuste loetelu ja hinnad

Parkimine         15 krooni

SI-kaardi rent 20 krooni. Renditud SI-kaardi kaotamisel tuleb võistlejal korraldajale tasuda 400 krooni leppetrahvi.

Pesemine Otepää Spordihoones (Koolitare 5, sissepääs Mäe tänavalt)            10 krooni ühe korra pilet, tasutakse kohapeal Spordihoone administraatorile.

 

Maastik

Kasutusel on Euroopa Meistrivõistluste maastik Otepää-Vastsemõisa-Nüpli. Tugevasti liigendatud, reljeefi ja soodega maastik, kohati kõrguste vahe kuni 50m. Joostavus heast kuni halvani. Rohkelt teid ja lagedaid. Otepää suusastaadioni lähedal rollerirajad – Ettevaatust!

 

Kaart

Võistlusklassides HD18, HD20, HD21E, HD21A, HD35, H40, H45 kaart 1:15 000 (2006002), kõrgusjoonte vahe 5m, kaardi valmimise aasta 2006, trükikaart. Suurus 357cm x 335cm.

Võistlusklassides HD16, D40, D45, HD50, HD55, HD60, HD65, H70 kaart 1:10 000, suurus A3, kõrgusjoonte vahe 5m, paljundatud.

 

Autasustamine

Võistlusklasside* H16, D16, H18, D18, H20, D20, H21E, D21E võitjatele omistatakse Eesti 2006.a. meistri nimetus. Nende võistlusklasside kolme paremat autasustatakse EOK medali ja diplomiga.

 

Ülejäänud võistlusklasside võitjatele (v.a. HD21A) omistatakse Eesti 2006.a. meistri nimetus. Nende võistlusklasside kolme paremat autasustatakse vähemalt EOLi medali ja diplomiga.

 

Juhul kui võistlusklassi U23HD (sündinud 1983.a. ja hiljem) registreerunud võistleja saavutab HD21E rajal tulemuse kolme parema hulgas, autasustatakse teda HD21E klassi arvestuses EOK medali ja diplomiga ning U23HD klassi arvestuses vähemalt EOLi medali ja diplomiga.

 

Võistlusklassi HD21A klassi võitjale omistatakse Eesti 2006.a. parima harrastusorienteeruja nimetus. Nende võistlusklasside kolme paremat autasustatakse EOLi medali ja diplomiga.

 

* Kui võistlusklassides HD18,HD20,HD21 on eelregistreerimise lõpptähtajaks registreerunud EMV arvestuses 1-3 võistlejat, siis selles võistlusklassis EOK poolt väljastatud Eesti MV medaleid välja ei jagata ja parimaid autasustatakse EOLi medalitega.

 

Kasutatav märkesüsteem

Kasutusel SPORTident elektrooniline märkesüsteem.

- Võistleja peab kasutama stardiprotokolli kantud numbriga SI-kaarti. Stardiprotokolli kantust erineva numbriga SI-kaardi kasutamisest tuleb teatada võistluse sekretariaati enne startimist. Selle nõude mittetäitmisel võidakse võistleja tulemus tühistada .

- Igas kontrollpunktis on lisaks SI-jaamale ka komposter. Kui võistleja elektroonilisel märkimisel tagasiside-signaali ei saa, peab ta tegema kompostriga märke oma võistluskaardile reservlahtrisse (R) ning finišeerides teatama sellest finišikohtunikele.

- Võistleja vastutab ise märke tegemise eest kontrollpunktis asuvate vahenditega.

NB! SPORTident märkesüsteemi kasutamisel vastutab võistleja ka oma SI-kaardi tühjendamise ja kontrollimise eest enne starti ning märkimise eest stardis ja finišis. Võistleja vastutab korrektse märkimise eest isegi siis, kui mõnes kontrollpunktis tegi märke kohtunik.

- SI-kaardi kaotamisel või kontrollpunktide läbimisel vales järjekorras võistleja tulemus tühistatakse. SPORTident märkesüsteemi kasutamisel ei ole võistlejal märke puudumisel alust nõuda korraldajalt kontrollpunktis asuva SI-jaama mälu kontrollimist.

- Võistleja tagastab koheselt korraldaja poolt võistlejale laenutatud SI-kaardi pärast finišeerimist.

 

Radade pikkused (parandatud 31.08.)

Klass

D

H

 

Raja pikkus km

Raja pikkus km

16

7,7

11,1

18

10,5

14,7

20

10,5

18,3

21E,U23

14,7

25,0

21A

10,5

18,3

35

10,5

18,3

40

8,9

14,7

45

7,7

12,7

50

7,7

11,1

55

7,0

11,1

60

7,0

8,9

65

6,3

8,9

70

 

8,1

Startide ligikaudsed kaugused võistluskeskusest

Start asub Kellamäel, tähistus starti Otepää suusastaadionilt mööda Valga maanteed Väike-Munamäe poole - ca 2,3km

Joogipunktid rajal

Neiud ja Daamid Noormehed ja Härrad
  jook 1 jook 2 jook 3   jook 1 jook 2 jook 3 jook 4 jook 5
16 5,2       4,4 7      
18 4,3 6,9     4,9 8,4 11,1    
20 4,3 6,9     5,6 10,2 13,7 15,8  
21E 4,9 8,4 11,1   5,4 10,1 13,6 17,5 21,3
21A 4,3 6,9     5,6 10,2 13,7 15,8  
35 4,3 6,9     5,6 10,2 13,7 15,8  
40 4,4 6,4     4,9 8,4 11,1    
45 5,2       4,7 8,2 10,5    
50 5,2       4,4 7      
55 4,6       4,4 7      
60 4,6       4,4 6,4      
65 3,8       4,4 6,4      
70         4,4        

Joogipunktidesse (asuvad kontrollpunktides) nimelise joogipudeli saatmiseks tuleb see tuua hiljemalt 11.30 (E-klassid) või 12.30 (kõik teised) inforuumi. Pudelid peavad olema tähistatud nime ja joogipunkti numbriga, näiteks - Margus S, jook3. Hilinenult toodud joogid ei pruugi joogipunkti kohale jõuda. Joogipunktides on vesi, leib, sool.

 

Tähistuse alguskoht võistluspaika kohalesõiduks

Tähistus võistluskeskusesse Otepää suusastaadionile Otepääl Tehvandi Spordikeskuse teeotsast

 

Kaebused ja protestid

Kaebused esitatakse võistluste peasekretärile inforuumi.

Protestid esitatakse žürii esimehele (EOL volinik – Nikolai Järveoja).