Eesti Meistrivõistlused Orienteerumises

Tarmo Klaar , Raivo Rõõm , Meelike Pandis

Copyright © 1996 OK "ILVES" 2. September. 1996.