Soojendusala ja suusatestimine

Soojendusala asub suusastaadionil, laupäevase päeva jooksul võib sooja teha ka Viljandisse mineval suusarajal. Pühapäeval on selle suusaraja kasutamine soojenduseks keelatud! Suusastaadioni kõrval asub ka väike nõlv, kus saab suuski testida.

 

Start

Lühiraja start asub suusastaadionilt 500 meetri kaugusel ja 48 meetrit kõrgemal. Korraldajad paluvad stardi minejatel varuda piisavalt aega selle tõusu võtmiseks – täiskasvanud vähemalt 5 min, lapsed 10 min. Tavaraja start asub suusastaadionil.

Lühirajal asub K-punkt stardis. Tavarajal on K-punkti 70 meetrit.

 

Tähelepanu!! Esimesel päeval starti minnes ristub rada võistlusrajaga. Palume olla tähelepanelikud ning anda teed juba rajal võistlevatele sportlastele. 

 

Kaardid

Mõõtkava: lühirada 1:5000, tavarada 1:10000; h 5m.

Suurus: A4.

Välitööd: suvekaart Kalle Kalm oktoober 2010, talvekaart ja rajad Tõnis Erm 2011.

 

Kaardivahetus

Esimesel päeval (lühirada) on klassides M20, M21 ja M35 kaardivahetus.

Teisel päeval (tavarada) on kaardivahetus klassides M18, M20, M21, M35, M45 ja N21 klassides.

Võistleja saab stardis kahepoolse kaardi, võtab ette esimese poole (I ring) ja pöörab ise rajal õiges kohas teise poole (II ring). Kaardi tagaküljel on uue kaardi alguspunkt tähistatud stardikolmnurgaga, KPde numeratsioon jätkub.

 

Maastik

Holstre-Polli mets asub Sakala kõrgustikul umbes 12km Viljandist lõunas. Kogu võistlusala kõrgeima ja madalaima punkti vahe on 55m ja ühel nõlval 48m. Võistlusmaastik jaguneb kaheks peamiseks osaks.

Esiteks, metsasel alal asuvad Holstre-Polli suusarajad, mida suusatajad loevad Eesti keerulisamate radade hulka, kuna tasaseid lõike on vähe ning laskumised on tihti käänulised ja sõidutehnilised. Väljaspool radasid on mets suusatajale reeglina läbimatu, omavahel on läbi põimunud sarapuuvõsa, kuusetihnik ja tuulemurd.

Teise maastiku osa moodustavad kinni kasvavad põllud ja heinamaad, kus suusaorienteerumisradade võrk on äärmiselt tihe.

 

Radadevõrk

Rajavõrgu kogupikkus on üle 60 kilomeetri. Sellest:

Raja tüüp

Kogupikkus

Laius

Rajatraktori uisurada

15,5km

3-6m

Kitsas uisurada

1km

2m

Lumesaani rada

43km

1,2-1,7m

Jalgrada

0,5km

0,5m

Lumega kaetud tee

4km

2,5m

 

Lumesaani radadele põhjad sai sõidetud sula ilmaga ning rajad kannavad suusatajat ja suusakeppe hästi. Õigupoolest kannab lumi suusatajat ka väljaspool radu. Esineb konarlikke radu ning radadel on rohkelt vitsasid, väikseid puid ja oksi, seda siiski metsas asuvatel radadel. Poollagedatel kulgevad rajad on tasased, laiad ja väga kiired.

 

Kontrollpunktid (KP-d)

Mitmed punktid asetsevad lähestikku ja punktide vahe võib olla kõigest 50 meetrit. Lisaks on radadel järske suunamuutuseid ja ristumisi. Seetõttu on soovitatav hoolega jälgida punktide järjekorra- ja tunnusnumbreid.

 

Joogipunkt

Tavarajal võivad klassid N21, M18, M21 ja M45 asetada oma joogipudeli vaatepunkti lähistele.

 

OHUKOHAD

Vastusõidud laiade suusaradade tõusudel-laskumistel, kus laskuja kiirus võib vägagi suur olla!

Rajaplaneeringuga on vastuliikumist püütud vähendada, aga sellele vaatamata on vastuliikumise kohti palju.

Palun olgem üksteise vastu viisakad ja ettevaatlikud, eelkõige põhiklasside võistlejad, juuniorid, noored veteranid ning hulljulged poisid, rajal võistlevad noored klassides MN12, MN14 ja vanemad veteranid. 

 

!!!!! Järsud ja kitsad laskumised!!!!