Inspektori arvamus

Põhilise võistlusmaastiku moodustavad Kärgandi mäed koos nende ümber ja vahel

paiknevate tasaste sooaladega. Sood on praegu kuivad, vett võib esineda ainult väiksemates

sulglohkudes olevates soodes. Võistluskeskusest põhjapoole jääva osa autor on M. Oras,

lõunapoolse autor K. Kalm. Kuna tegemist on valdavalt parimas kasvueas olevate männikute

ja kuusikutega, mida pidevalt hooldatakse, on läbitavus keskmine ja hea, kohati isegi väga

hea. Reljeefi, alusmetsa ja noore metsa tõttu on nähtavus siiski piiratud. Halvema

läbitavusega on kaardi lõunaosa, mida kasutatakse ainult pikematel radadel. Lühemate

radade piirkonnas sood puuduvad, ainult peale starti jääb ette paar soonikut.

Kuna inimtegevust on metsas vähe, on sihid ning väiksemad jalgrajad kinni kasvanud ning

halvasti märgatavad. Paiguti esineb ka kaardistamata vanu metsaveojälgi. Karuga kohtumise

tõenäosus on väike, sest praegusel ajal on ta marjul suuremates soomassiivides.

Kuna lõikevahe kaardil on 5m, siis madala ja lamedama reljeefiga piirkondades esineb kohati

kaardistamata „reljeefi“, mida selle lõikevahega näidata pole võimalik. Tumerohelise rastriga

noorendikud on üldistatud, neis leidub üksikuid lagedaid ja poollagedaid, mis on

kaardistamata. Maastikul esineb ka väiksemaid kaardistamata tormimurrualasid. Sellised

pisidetailid ei tohiks aga võistlust segada kuna jäävad etappidele, KP ümbruses on kõik

korras. Kuna suures osas on tegemist lohumaastikuga, siis on kasutatud väga palju pisilohu

märki (ulohk), mille sügavused ja nähtavus võivad olla väga erinevad.

Kuna põhilisel osal võistlusmaastikust on vähe noorendikke ja raiesmikke, siis ei ole ka väga

palju tiheda alustaimestikuga alasid, mis jätab võistlejad võrdsematesse tingimustesse ning

võistlusteni jäänud kahe nädalaga muutub ka kaardi lõunaosas joostavus järjest paremaks

taimestiku närbumise tõttu. Tegemist saab olema tõelise oelamusega ja väärika EMV’ga nii

kaardi kui ka raja osas.

Inspektor K. Kalm