EMV tavarada ja MN21 teade

Aeg ja koht: 17.-18.august 2013 Päidlapalu.

Programm:

17.08.2013

12:00 võistluskeskus avatud

13:00 tavaraja startide algus

16:30 teatevõistkondade koosseisu ülesandmise lõpp

17:00 autasustamine

17.55 kontrollaja lõpp

18.08.2013

10:00 võistluskeskus avatud

11:00 M21 teate start

11:10 N21 teate start

13:00 võitja finišhis

13:10 startimata võistlejate ühisstart

14:00 autasustamine

14:40 kontrollaja lõpp

 

Osavõtjad: Eesti 2013.aasta meistrivõistlustest võivad osa võtta:

1) Eesti Vabariigi kodanikud,

2) EOL-i klubide liikmed.

Kõigil Eesti MV osalejatel peab olema kehtiv EOL-i 2013.aasta litsents*. Litsents peab olema ostetud võistluse toimumise päevaks. EOL-i litsentsi kehtivust ja klubilist kuuluvust saab igaüks kontrollida aadressil  http://www.orienteerumine.ee/litsents/index.php Korraldaja on kohustatud kontrollima litsentsi olemasolu vastavalt juhendi tingimustele.

 

Teatevõistlused toimuvad EOL-i kuuluvate klubide nais- ja meeskondade vahel.  MN21 orienteerumisjooksu teatevõistkonnas peavad vähemalt kaks liiget olema Eesti Vabariigi kodanikud või omama Eesti alalist elamisluba.

 

Võistleja klubiline kuuluvus orienteerumisjooksus määratletakse kehtiva EOL-i litsentsi põhjal.

 

* Orienteerumisjooksu tava- ja pika raja meistrivõistlustel võivad MN21A klassis osaleda litsentsita kõik soovijad (sh välisriikide kodanikud, klubilise kuuluvuse nõuet ei ole).

 

Osavõtuklassid:

Tavarada:

MN 14, 16, 18, 20, 21E, 21A, U23*, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, M75, M80

* Orienteerumisjooksu tavarajal on osavõtuklassid U23M ja U23N (sündinud 1991 ja hiljem), kes võistlevad vastavalt M21E või N21E rajal ja medaliarvestuses.

 

Teade:

MN 21

 

Täpsustatud rajapikkused:

Tavarada:

Joogipunktide kaugus on antud mõõdetuna stardist.

Klass pikkus punkte joogipunkt1 joogipunkt2 klass pikkus punkte joogipunkt 1 joogipunkt 2
M21E 13,5 24 5,2 9,7 N21E 8,6 14 4,3 8,0
M14 4,3 11 3,6   N14 3,7 10 3,0  
M16 6,1 12 5,4   N16 4,4 11 3,8  
M18 7,8 16 3,2 7,0 N18 5 11 4,3  
M20 9,6 16 4,6 8,7 N20 5,7 11 5,2  
M21A 8,6 16 3,6 7,6 N21A 5,6 12 5,0  
M35 9,3 18 3,9 7,5 N35 6,4 12 5,5  
M40 8,7 17 3,2 7,2 N40 5,8 15 4,9  
M45 8,1 16 2,7 6,3 N45 5,2 13 3,8  
M50 7,4 14 5,6   N50 5 12 3,7  
M55 6,9 15 5,3   N55 4,7 12 3,4  
M60 6,4 12 5,3   N60 4,2 11 3,3  
M65 5,7 11 4,8   N65 3,6 10 2,8  
M70 4,8 13 3,7   N70 3,6 10 2,8  
M75 4,2 11 3,3            
M80 3,6 10 2,8            

 

Klasside jaotus startidesse ja kaartide mõõtkavad:

Kõrgusjoonte vahe kaartidel 2,5m.

Kaugus start 1 on keskusest 1,3 km ja parklast 0,7km. Kaugus start 2 on keskusest 1,35km ja parklast 0,75km.

Klass Mõõtkava Start Klass Mõõtkava Start
M21E 1:15000 1 N21E 1:15000 1
M14 1:10000 2 N14 1:10000 2
M16 1:15000 1 N16 1:15000 1
M18 1:15000 1 N18 1:15000 1
M20 1:15000 1 N20 1:15000 1
M21A 1:15000 1 N21A 1:15000 1
M35 1:10000 2 N35 1:10000 2
M40 1:10000 2 N40 1:10000 2
M45 1:10000 2 N45 1:10000 2
M50 1:10000 2 N50 1:10000 2
M55 1:10000 2 N55 1:10000 2
M60 1:10000 2 N60 1:10000 2
M65 1:10000 2 N65 1:10000 2
M70 1:10000 2 N70 1:10000 2
M75 1:10000 2      
M80 1:10000 2      

Täpsustatud rajapikkused:

Teade:

Teate kaartide mõõtkava on 1:10000 ja kõrgusjoonte vahe on 2,5m

  1. ja 3. vahetus 2. vahetus
M21 7,6-7,8 5,6-5,7
N21 5,6-5,7 3,8-3,9

 

Maastik: Päidlapalu on Elva jõe oru parema kalda nõlv. Reljeef on väga vaheldusrikas: suurtest nõlvavormidest kuni reljeefi väikevormideni. Kõrguste vahe maastikul 65 m, ühes nõlvas 45 m. Palju erineva suuruse  ja joostavusega soid. Väikeste järvede ümber on õõtsikud ja kohati sood või soo-osad kaetud veega. Kraavid on enamasti väikesed ja ületatavad. Metsa läbitavus heast kuni väga halvani. Maastikul on  viimastel aastatel tehtud palju raiet ja metsa hooldusraiet. Seepärast on kohati metsa all rohurinne  kõrge, samuti maha jäetud raierisu, metsahoolde kohtades on kaduvaid metsaveojälgi. Teedevõrk jagab  maastiku osadeks, kuid rajad ja sihid on kinnikasvavad. Maastiku ida- ja lõunaosas on mõned haritavad  lagedad alad ja mõned kinnikasvavad vanad põllud.

 

Inspektori arvamus: Kuna tegu on kahe erineva autoriga, siis on tuntavad kaks erinevat käekirja kõikides kaardi elementides, aga need peaks kõigile ju tuttavad olema.
Mitmetes kohtades on püstviirutust (märk 407) kasutatud veidi rohkem kui vaja oleks. Joostavus võib olla aga selle märgi puhul siiski küllalt erinev (kõigub). Samuti on väga erineva joostavusega helerohelised alad (märk 406). Mõningaid halvema läbitavusega alasid pole näidatud ja kasutatud on normaaalmetsa märki (valge, märk 405). Reljeefi kujutamisel on tihedates reljeefi pesades lähtutud liialt LIDAR-alusest ja abijooni on veidi liiast, aga see halvendab kaardi loetavust. Teedevõrku on metsatööde piirkonnas kajastatud  erinevate märkidega, aga looduses pole erinevusi märgata või on need minimaalsed. Siiski ei tohiks need stiilierinevused segada, sest maastik ise nõuab pidevat keskendumist.

 

Keelualad: Keeluala on määratud kaartidega 9849 ja 8621. Keelualal on keelatud treenida ja korraldada võistlusi (välja arvatud Eesti MV 17, 18.august 2013) kuni 18.augustini 2013

 

Kaart: 2013016 Päidlapalu.  Kaardi autorid Avo Veermäe, Madis Oras, 2012-2013 Eelmine kaart 9849.


Märkesüsteem: Elektrooniline SPORTident märkesüsteem.

 

Eelstart 3 minutit.


Autasustamine: Võistlusklasside M14, N14, M16, N16, M18, N18, M20, N20, M21, N21, M21E, N21E* võitjatele omistatakse Eesti 2013.a. meistri nimetus. Nende võistlusklasside kolme paremat autasustatakse vähemalt EOK medali ja diplomiga. Juhul kui võistlusklassides U23MN (sündinud 1991 ja hiljem) registreerunud võistleja saavutab MN21E rajal tulemuse kolme parema hulgas, autasustatakse teda samadel alustel kui MN21E klassi võistlejat.

 

* Kui võistlusklassides MN14, MN16, MN18, MN20, MN21, MN21E on eelregistreerimise lõpptähtajaks registreerunud EMV arvestuses 1-3 võistlejat/võistkonda, siis selles võistlusklassis Eesti meistrit välja ei selgitata, EOK poolt väljastatud Eesti MV medaleid välja ei jagata ja parimaid autasustatakse EOLi diplomiga.

 

Ülejäänud võistlusklasside võitjatele (v.a. MN21A) omistatakse Eesti 2013.a. meistri nimetus. Nende võistlusklasside kolme paremat autasustatakse vähemalt EOLi medaliga.

 

Võistlusklasside MN21A kolme paremat autasustatakse esemelise auhinnaga.

 

Juhul kui väljaspool arvestust osalenud võistleja tuleb kolme parema hulka autasustatakse teda võistluse korraldaja poolt välja pandud esemelise auhinnaga.

 

Registreerimine:

Registreerimine hiljemalt 12. august 2013 Osport.ee online teenuse kaudu.

Registreerimisel teatada SI-kaardi number (juhul kui see erineb EOL andmebaasis olevast) või SI rentimise vajadus. SI laenutus võistluskeskuses on 1 €. Registreerimisel on kohustuslik märkida võistleja sünniaasta. Registreerimine loetakse teostatuks registreerimise ja osavõtumaksu laekumisega.

 

Osavõtumaks:

Tavarada:

NM 14, 16, 18

3 €

MN 20, 65, 70, N60, M75, M80

5  €

MN 21, 35, 40, 45, 50, 55, M60

10  €

Teade:

NM 21

30 € / võistkond

   

Osavõtumaks tasuda 12. augustiks 2013 Orienteerumisklubi Ilves arveldusarvele

1120086880

ILVES ORIENTEERUMISKLUBI

Swedbank kood 767

 

UUS

Rinnanumbrid on tavarajal kasutuses klassides MN21E. Rinnanumbrid asuvad stardis. NB! Teatevõistluse rinnanumbrite kinnitusvahendid peavad võistlejatel endil kaasas olema.

Tavarajal on kasutusel lisalegendid.

Tähistus võistluskeskusesse Elva-Palupera teel Hellenurme teeristist ja Tartu-Otepää teel Päidla teeristist.

Parkimine 1 € päev.

Majutus korraldajatelt võimalik tellida põrandamajutus Palupera koolis, 2 € öö. Samas võimalik tellida hommikusööki 2 € ja õhtusööki 3 €. Majutuse ja söökide tellimine kuni 14. august aadressil reg(at)okilves.ee.

Teised majutusvõimalused:

Andu puhkekeskus, Pedajamäe küla
http://www.andu.ee/
andu@andu.ee 5013435

Annimatsi kämping, Sihva küla
http://www.annimatsi.ee/
annimatsi.camp@mail.ee 5110317

Edgari külalistemaja, Otepää
http://www.hot.ee/k/karnivoor/
karnivoor@hot.ee 7666550, 53434705

Hotell Karupesa, Otepää
http://www.karupesa.ee/
karupesa@karupesa.ee 7661500, 5064528

Mesilinnu Saloon, Nõuni küla
http://www.hot.ee/m/mesilinnu/
mesilinnu@hot.ee, 526 8670 

Tartumaa Tervisespordikeskus, Elva
http://www.tervisesport.ee/
info@tervisesport.ee 745 6333

Teisi Valga maakonna majutusasutusi leiab siit:
http://turism.valgamaa.ee/index.php?rmu=100&nfo=1&k=0

 

Lastehoid võistluskeskuses mõlemal päeval lastehoid.

Pesemine võistluskeskuses dušš loodusliku veega.

 

---

Kontakt: reg(at)okilves.ee


Lisainfo ilmub jooksvalt korraldaja koduleheküljel:

http://www.okilves.ee/voist/emv/tavarada2013.

 

Korraldajad: Eesti Orienteerumisliit, OK Ilves.

Peakorraldaja: Sven Oras kontakt: 53420820, orassven@gmail.com
Rajameister:Avo Veermäe (tavarada), Madis Oras (teade)
Sekretariaat: Meelike Pandis
IT: Margus Sarap
EOL volinik ja žürii esimees:Katrin Viilu, OK Kobras

Žürii: Meelis Zimmermann, Paul Poopuu