XXVI Ilves-3

Kooraste, 03.-05.05.2013

Ootame teid traditsioonilisele kevadisele mitmepäevajooksule Ilves-3. Seekord on võistlusmaastikuteks valitud Kanepi vallas asuvad Kooraste ja Karste-Varetepalu orienteerumismaastikud. Teretulnud on kõik orienteerumissõbrad, nii tippsportlased kui ka asjaarmastajad – osalejatele pakutakse radu erineva pikkuse ja raskusega.

 


Programm

Reede, 3.mai

16:00

Lühendatud tavarada Kooraste kaardil

Laupäev, 4.mai

11:00

Tavarada Karste-Varetepalu kaardil

Pühapäev, 5.mai

11:00

Tavarada Kooraste kaardil

Maastik

Kooraste: Kaardi piires esineb väga erinevat maastikku. Maastikku läbib sügav org, mille nõlvad on kõrged ja järsud. Reljeefivormid on selles piirkonnas suured. Soid on enam madalamates orgudes ja nende külgharudes, nende vahel mitmeid soodeta piirkondi. Reljeef varieerub suuremate vormidega väheliigestatud reljeefist kuni väikeste vormidega tugevalt liigestatud reljeefini. Läbitavus on heast kuni väga halvani, kõige kehvema läbitavusega on tormi- ja lumemurru alad, mis kaardil on näidatud märgiga 410,0. Jõgi on ületatav igalt poolt (kruusapõhi, sügavus 20 -50 cm), kus ei ole näidatud punast viirutust.

Kõrguste vahe kaardil 47,5 m, ühel nõlval 45 m.

 

Karste: Kaardi lõunaosa on valdavalt hea läbitavusega, teederohke ja reljeefi osas liigestatum, maastiku põhjaosa, kuhu jõuavad pikemad rajad, läbitavus on keskmine kuni halb ja seal on palju erinevas suuruses soid ja nende vahel paiknevaid madalaid reljeefivorme.Kaardil kujutatud esimese astme roheline on tegelikult päris hästi läbitav ja seda otseselt vältida ei tasu. Sihid enamasti kinnikasvanud. Maastikul võib esineda ka väiksemaid tormimurru alasid ja metsa väljaveoteid, mida pole kaardil kajastatud.
Kõrguste vahe kogu maastikul on 35 m, ühel nõlval 25 m.

 

Info rajameistrilt (01.05.2013)

Kuna rohi pole veel tärganud ja puud pole lehes, on joostavus hea ja nähtavus väga hea, aga sood on märjad.

1.päev - Ohukohti ei ole. Keeluala on keset kaarti olev viljapõld (märk 415.0) ja taluõued (märk 527.0). 

2.päev - Ohukoht viimase KP juures on põllutehnika laoplats ja ehitus, mis on piiratud kollase lindiga ja tähistatud kaardil ohtliku ala (nr 710) märgiga. Lubatud on liikuda mööda teid ja väljaspool piiratud ala. Enne viimast KP-d olevat külvi (tingmärk nr 415) on lubatud ületada.

3.päev - Ohukoht kaarti läbiva 2. klassi tee ületamine radadele M21E, M20 ja M35. Keelualad on taluõued (märk 527.0).

Kaart

Kooraste, Karste-Varetepalu  (EOL 2012005)

Kaardi autorid Kalle Kalm, Madis Oras, Sven Oras 2011

Kaardi mõõtkava: 1:10 000 kõikidel esimesel päeval.
1:15 000 MN18, MN20, MN21, MN 35, MN40 teisel ja kolmandal päeval. Ülejäänutel 1:10000. Nööriradadel NM 8, 10 on kõikidel päevadel mõõtkava 1:7500.
                                        

Registreerimine

WM 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 3 EUR / päev
WM 60, 65, 70, M75, M80 5 EUR / päev
WM 21, 35, 40, 45, 50, 55 9 EUR / päev

Avatud rada 3 EUR päev.

On-line registreerimine https://www.osport.ee  kaudu kuni 26. aprillini 2013. Registreerimistasu maksta Orienteerumisklubi Ilves arveldusarvele 1120086880 Swedbank.

Klassid ja rajapikkused* (km)

  1.päev 2.päev 3.päev   1.päev 2.päev 3.päev
W21E 5,7 6.6 6,7 M21E 8,2 10.6 10.2
W8NR 1,5/2,2 1,5/2,9 1,5/2,3 M8NR 1,5/2,2 1,5/2,9 1,5/2,3
W10NR 1,5/2,2 1,5/2,9 1,5/2,3 M10NR 1,5/2,2 1,5/2,9 1,5/2,3
W12 2,0 2,0 2,4 M12 2.7 2.5 2,9
W14 2,7 2,5 2,9 M14 4,1 4,0 4,4
W16 3.5 3.5 3,8 M16 5,0 6,0 6,0
W18 3.9 4.6 5,0 M18 6,4 7.4 8,2
W20 4,6 5.4 5.5 M20 7,2 8,6 7,8
W21A 4,6 5,4 5,5 M21A 6.9 8,5 7,7
W21B 3,5 3.5 3,8 M21B 5,0 6,0 6,0
W35 4,6 5.4 5.5 M35 7,2 8.8 9.1
W40 3.9 4,6 5,0 M40 6,4 7.4 7,8
W45 3.9 4.6 5,0 M45 5,7 6,6 6,7
W50 3,5 4.6 5,1 M50 4.8 6.0 6.1
W55 3,5 4,6 5,1 M55 4.8 6,0 6,1
W60 3,0 4,1 4,2 M60 4,1 5.5 5.6
W65 2.5 3.5 3,9 M65 3.5 4,5 4,9
W70 2.2 3,0 3,5 M70 3.5 4.5 4,9
        M75 3,0 4,1 4,2
        M80 3,0 4,1 4,2

* rajapikkused uuendatud 25.aprill 2013 

 

Joogipunktid

1.päeval joogipunkte ei ole.

2.päeval on maastikul 3 joogipunkti, mis jäävad liikumisteele. Joogipunktid paiknevad M21E klassis 3km enne lõppu ja W21E rajal 2,5 km enne lõppu. Ülejäänud klassidel 2,5- 3km enne lõppu. Joogipunkti võivad külastada võistlusklassid M16-60 W16-55.

3.päeval joogipunkti kaugus stardist (km)

M21 6,9
M20, 35 5,9
M18, 40 3,5
W21E, 20, 21A, 35, M45, 21A 3,7
W18, 40, 45 3,1

NB! Joogipunkt on huvilistele vaatepunktiks. Vaatepunktis tohib enne võistlust käia ja jätta sinna isikliku joogi.
 

Märkesüsteem

SPORTIdent märkesüsteem on kasutusel kõigis klassides. Võimalik on kasutada kõikki SI kaarte (k.a. 8 ja 9 seeria). SI-kaardi rent 1 EUR/päevas. SI-kaardi kaotamisel kompensatsioonitasu on 30 EUR.  

Võistluskorraldus

Start

Eelstart kestab 2 minutit. Võistlejad stardivad kaardi kõrvalt!

Legendid on trükitud võistluskaardile.

Stardiintervall on 2 minutit.

Võistluskaardi saab vahetult pärast starti. Stardist viib tähistatud rada K-punkti. K-punkti läbimine on kohustuslik!

Kontrollaeg 1.päeval 2 tundi, 2.päeval ja 3.päeval 2 tundi 30 minutit.

Märkimise reeglid

Märkeviis: SPORTident

Märkimiseks tuleb SI-kaart panna KP-s olevasse jaama ja oodata valgus- ja/või helisignaali. Kui signaali ei teki, tuleb teha tavakompostriga märge kaardil olevasse R-lahtrisse.

Finiš

Finišiaeg saadakse märke tegemisega finišijoonel. Võistlejad, kes komposteerisid kaardi serva, peavad kompostri jäljendeid näitama finišikohtunikele. Viimasel võistluspäeval tuleb vahetult peale kaardist tulemuste lugemist tagastada korraldajatelt renditud SI-kaart. Finišialalt lahkudes saab iga võistleja oma finiši- ja etapiaegadega tulemustelehe.

Renditud SI-kaardi kaotamisel tuleb tasuda 30 EUR.

 

NB! 2. ja 3.päeval SI-kaardi mahalugemine on finišist eemal, 2.päeval 600m ja 3.päeval 60m.

ILVES-3 A->Ü

Auhinnad iga klassi parematele sõltuvalt osalejate arvust.

Avatud rajad. Registreerimata võistlejail on võimalik kõigil päevadel startida avatud rajale. Rajad on pikkusega 3 km(tehniliselt lihtsam), ja 5 km (tehnilisem). Stardimaks 3 EUR, tasutakse sekretariaadis. Kasutusel SPORTident märkeviis. Tulemused pannakse võistluskeskuses välja järgmisel päeval. 3. päeva tulemusi võimalik vaadata ainult OK Ilves kodulehelt.

Avatud raja start on Stardis 2. Start avatud 1.päev 16.00-17.00, 2.päev 11.00-12.00 ja 3.päev 11.00-12.00

Kaardid Võistluskaardid korjatakse kokku pärast finišeerimist. Kaardid saab kätte pärast startide lõppemist. 

Katkestajad peavad läbima finiši. Kui see pole võimalik, tuleb sekretariaati teatada katkestaja võistlusklass ja nimi.

Lasteaed. Võistluskeskuses on lasteaed.

Majutus. Põrandamajutus Kanepi koolimajas, 2€ öö/inimene. Koolimajas ööbijatele hommiku- ja õhtusöögi võimalus, hommikusöök 2€ ja õhtusöök 2,5€. Ööbimine ja/või toitlustus ainult ettetellimisel kuni 29.aprillini aadressil ilves3@okilves.ee.

Minirada on avatud laupäeval ja pühapäeval võistluskeskuses kell 11.00-14.00. Joostakse mööda tähistatud rada must-valge skeemiga. Raja pikkus on 0,5-1 km. Osalema oodatakse kuni 10-aastaseid lapsi, abi rajal on lubatud.

Parkimine. 1 EUR/päev. 5. mail on parkimine tasuta. NB! 1. ja 2.päeval on busside parkla võistluskeskusest eemal, vt võistluskeskuse skeemi.

Pesemine. Sooja veega välidušš.

Riided. Starti jäetud soojendusriided tuuakse võistluskeskusesse

Sekretariaat avatud võistluskeskuses 1.päeval alates 14.00, 2. ja 3. päeval alates 10.00.

Toitlustus. Võistluskeskuses on olemas puhvet, kust saab osta sooja toitu.

Tulemused. Finišialalt lahkudes saab iga võistleja oma finiši- ja etapiaegadega tulemustelehe. Võistluskeskusesse pannakse välja jooksvad finišiajad ning 2. ja 3. päeval ka päevade summaajad. Ametlikud tulemused pannakse võistluskeskuses välja järgmisel võistluspäeval, 3. päeva ametlikud tulemused võistluse lõppedes, samuti iga päeva lõppedes OK Ilves kodulehel

Korraldajad

Peakorraldaja: Ott-Kaarel Kalm

Rajameistrid:  Madis Oras, Kalle Kalm, Sven Oras

Kodulehekülg:  http://okilves.ee/voist/ilves3/2013/index.php

e-post: ilves3@okilves.ee