XXIX Ilves-3

Aeg: 29. aprill - 1. mai 2016

Koht: Kirikuküla, Otepää vald, Valgamaa

Programm:

29. aprill        lühirada                                     16.00 startide algus

30. aprill        tavarada                                    11.00 startide algus

1. mai           lühendatud tavarada                     11.00 startide algus

Autasustamine orienteeruvalt 14.00

 

Maastikukirjeldus:

Kirikuküla: Otepää kõrgustik Elva jõe ülemjooksul. Kõrguste vahe kaardil 45m. Reljeef on kaardi eri paikades vägagi eripalgeline: on erinevas suuruses lohkude, tippude ja soodega mõhnastik, soomaastik erinevas suuruses soosaartega ning madalamate vormidega tasane ala. Teede- ja sihivõrk on tihe, kuid sihid on suuremas osas kinni kasvanud ja halvasti nähtavad. Läbitavus keskmine kuni väga hea.

Kaart: Kirikuküla 2015002. Autor Kalle Kalm. Kõrgusjoonte lõikevahe 2,5m. Välitööde aeg: sügis 2014. Eelmine kaart: Kirikuküla 0108.

 

 

                                         

 

Päidlapalu: Reljeef on väga vaheldusrikas: suurtest nõlvavormidest kuni reljeefi väikevormideni. Kõrguste vahe maastikul 65 m, ühel nõlval 45 m. Palju erineva suuruse ja joostavusega soid.  Metsa läbitavus heast kuni halvani. Teedevõrk jagab maastiku osadeks, kuid rajad ja sihid on kinnikasvavad. Maastiku ida- ja lõunaosas on mõned haritavad lagedad alad.

Kaart: Päidlapalu 2013016. Välitöö ja joonis Avo Veermäe, Madis Oras 2012; uuendused aprill 2016.

 

 

                                            

Veeseis soodes ja kraavides on aprilli keskpaiga seisuga mõõdukas ja vastab kaardi tingmärkidele.

 

Stardikord:

Kõigil päevadel on individuaalne start loositud protokolli alusel. Eelstart on 2 minutit. 2 minutit enne starti kontrollitakse võistleja SI-kaardi numbrit. 1 minut enne starti liigub võistleja oma klassi kaardiämbri kõrvale. Pärast stardipiiksu võib võistleja võtta oma kaardi ja asuda rada läbima, liikudes tähistatud lõiku pidi K-puntkini. K-punkti läbimine on kohustuslik. Startides 1 ja 2 on lisalegendid. Starti jäetud soojendusriided tuuakse võistluskeskusesse.

 

Avatud rada:

Avatud rajale on võimalik startida paralleelselt võistlusstardiga stardist 2. Avatud raja start on avatud 1,5h alates startide algusest. Registreerimine toimub sekretariaadis.

 

Kaart:

Kaardi suurus kõikidel päevadel A4. Kaart on kilekotis, kuid pole hermeetiliselt suletud.

Kaardi mõõtkava:

1.päev: 1:10 000

2., 3. päev: MW16,18,20,21E,21A,35,40  1:15 000, ülejäänud klassid 1:10 000

Klassides MW8-10NR on mõõtkava 1:7500 kõikidel päevadel.

 

Legendid:

Legendid on trükitud kõikidel kaartidel. Kiletamata paberil lisalegendid on saadaval  Start1 ja Start2 võistlejatel eelstardis. Korraldaja ei paku legendi kinnitusvahendeid.

 

Kaugused starti:

1.päev: Start1 1 km           Start2 1,1 km          Start3 0,25 km

2.päev: Start1 1,8 km         Start2 1,5 km          Start3 0,6 km

3.päev: Start1 0,8 km         Start2 0,8 km          Start3 0,4 km

 

Tähistatud rajalõigud ja keelualad:

Keelatud alad (kaitsealad, haritud põllud, keelatud loomakoplid) on kaardil märgitud lilla püstviirutusega (tingmärk 709.0 - keelatud ala), kuid maastikul tähistamata. Samuti on keelatud siseneda eravaldustesse, mis märgitud sambla-rohelise värviga (tingmärk 527.0 -  eravaldus). Radade planeeringul on arvestatud, et loogilisel teevalikul võistleja ei satu keelualale.

Maastikul märgitud ja legendis kajastuvad tähistatud rajalõigud nagu tähistus stardist K-punkti, pealtvaatamiseks tähistatud rajalõik, finišitähistus on raja osad ja läbimiseks kohustuslikud kogu pikkuses!

Keelualade või tähistatud rajalõikude suhtes eksinute tulemus tühistatakse.

 

Joogipunktid rajal:

1.päeval - puudub

2. ja 3.päeval – radadel sõltuvalt pikkusest kuni 2 joogipunkti, üks neist vaatepunktis.

Joogipunktis vesi.

 

Vaatepunktid ja pealtvaatamiseks:

Tähistatud rajalõigud on võistluskeskuses ja on avalikud enne starti.

Vaatepunkti läbivad:

1 päeval: kõik rajad v.a. MW8-10 ja MW12

2 päeval: MW21E, M21A

3 päeval: kõik rajad v.a. MW8-10 ja O3

Soovitame eelnevalt tutvuda vaatepunkti ja tähistatud rajalõiguga. Võistlejate, kes tähistatud rajalõiku ei läbi, tulemus tühistatakse.

 

 

 

Finiš:

Finišiaeg saadakse märke tegemisega finišijoonel. Võistlejad, kes komposteerisid kaardi serva, peavad kompostri jäljendeid näitama finišikohtunikele. Viimasel võistluspäeval tuleb vahetult pärast kaardist tulemuste lugemist tagastada korraldajatelt renditud SI-kaart. Finišialalt lahkudes saab iga võistleja oma finiši- ja etapiaegadega tulemustelehe. Katkestajad peavad läbima finiši. Kui see pole võimalik, tuleb sekretariaati teatada katkestaja nimi. Kaardid korjatakse ära kuni startide lõpuni.

 

Registreerimine:

Registreerimine toimub osport lehel osport.ee kuni 24.04.2016

 

Stardimaksud:

MN 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20          3 EUR / päev

MN 60, 65, 70, 75, M80                          5 EUR / päev

MN 21, 35, 40, 45, 50, 55                       9 EUR / päev

Avatud rada (eelregistreerimiseta)            5 EUR / päev

 

Märkesüsteem:

Kõikides klassides on kasutusel SPORTIdent (SI)  märkesüsteem. SI-kaarti on võimalik rentida korraldajatelt 1 EURO/päev. Renditud SI-kaardi kaotamisel tuleb tasuda kompensatsioonitasu 30 eurot.

 

Lasteaed:

Võistluskeskuses on järelvalvega lasteaed.

 

Minirada:

Lasteaia juurest on kuni 10aastastel lastel võimalus läbida Minirada.

 

Parkimine:

Parkimistasu on 1€/päev

 

Pesemine:

1.ja 2.päeval võistluskeskuses pesemise võimalust ei ole.

 

Auhinnad:

Iga klassi parematele sõltuvalt osalejate arvust.

 

Toitlustus:

Võistluskeskuses töötab sooja sööki pakkuv välikohvik.

 

Korraldajad:

Võistlust korraldab Orienteerumisklubi Ilves

Peakorraldaja:                   Margus Sarap, margus.sarap@gmail.com

Sekretariaat:                     Hannula-Katrin Pandis

Pearajameister:                 Minija Pääslane

IT:                                   Tarmo Klaar