XXIII Ilves-3

Lindora, 30.04.-02.05.2010

Ilves-3

Ootame teid kevadisele mitmepäevajooksule Ilves-3 huvitavale orienteerumismaastikule Võrumaal Lindoral. Teretulnud on kõik orienteerumissõbrad, nii tippsportlased kui ka asjaarmastajad – osalejatele pakutakse radu erineva pikkuse ja raskusega.


 


Programm

Reede, 30.aprill 16:00 Lühendatud tavarada
Laupäev, 1.mai 11:00 Tavarada
Pühapäev, 2.mai 11:00 Tavarada

Maastik

Maastik on  tugevasti liigestatud Piusa ja tema lisajõe ürgorg. Tüüpiline vee-erosiooni poolt kujundatud liivamaastik. Kõrguste vahe kaardil 60 m. Domineeriv metsatüüp - männik. Läbitavus erinev, halvast  väga heani. Suhteliselt tihe teede ja radade võrk. Sood praktiliselt puuduvad. Metsasus 90%. Kaardi  autor Madis Oras. Eelmine kaart nr.2004048 (Tammeveski-Kapera), mõõtkava 1:10000 ja 1:15000, kõrgusjoonte vahe 5m.

 

Mõõtkava 1:15 000 1. ja 2. päeval klassides MN18, 20, 21A, 21E, 35 ja M40; 3.päeval MN18, 20, 21A, 21E, 35, 40 ja M16A; ülejäänud klassides 1:10 000. Nööriradade kaartide mõõtkava on 1: 7500.

Registreerimine

MN 8, 10, 12, 14  30 kr / päev
MN 16, 18, 20  60 kr / päev
MN 60, 65, 70, M75  70 kr / päev
MN 21, 35, 40, 45, 50, 55 100 kr / päev

 

On-line registreerimine https://www.osport.ee kaudu kuni 23. aprillini 2010. Registreerimistasu maksta OK Ilvese arvelduskontole: ILVES ORIENTEERUMISKLUBI 1120086880 Swedbank.

Märkesüsteem

SPORTIdent märkesüsteem on kasutusel kõigis klassides. Võimalik on kasutada kõikki SI kaarte (k.a. 8 ja 9 seeria). SI-kaardi rent 25kr/päevas. SI-kaardi kaotamisel kompensatsioonitasu on 450kr. 

Klassid ja esialgsed rajapikkused (km)

  1.päev 2.päev 3.päev   1.päev 2.päev 3.päev
N21E 5,5 7,5 7 M8NR 1,5 1,5 1,5
M21E 7,5 12,5 10 M10NR 1,5 1,5 1,5
N8NR 1,5 1,5 1,5 M12A 2 2,5 2
N10NR 1,5 1,5 1,5 M12B 2 2 2
N12A 1,5 2 2 M14A 3 4,5 4
N12B 1,5 1,5 1,5 M14B 2,5 3,5 3
N14A 2,5 3 2,5 M16A 5 6,5 5,5
N14B 2 2,5 2 M16B 4 5 4,5
N16 3,5 4 3,5 M18 6 9 7,5
N18 4 6 5 M20 6,5 9,5 7,5
N20 4,5 6 5,5 M21A 6,5 9 8
N21A 4,5 5,5 5 M21B 4 6,5 5,5
N21B 3 4 3,5 M35 6,5 10 8,5
N35 4,5 5,5 5 M40 5,5 8 7
N40 4 5 4,5 M45 4,5 7,5 6,5
N45 3,5 4,5 4 M50 4 6 5
N50 3,5 4 3,5 M55 4 5,5 5
N55 3 3,5 3 M60 4 5 4,5
N60 3 3,5 3 M65 3,5 4,5 4
N65 3 3,5 3 M70 3 4 3,5
N70 2,5 3 2,5 M75 3 4 3,5

 

Avatud rada – eelregistreerimiseta valikrada. NR – nöörirada.
Kui võistlusklassi on regtistreerunud 1-3 võistlejat (v.a. N70 ja M75), siis viiakse võistlejad üks aste tugevamasse klassi. Ühendatud võistlusklassis toimub võistlus olenemata võistlejate arvust.

 

Kaugused startidesse

  Start1 Start2 Start3
1.päev 900m 900m 650m
2.päev 1300m 1300m 100m
3.päev 2000m 2000m 1000m

 

Võistluskorraldus

Start
Eelstart kestab 2 minutit. Võistlejad stardivad kaardi kõrvalt!
Legendid on trükitud võistluskaardile.
Stardiintervall on 2 minutit.
Võistluskaardi saab vahetult pärast starti. Stardist viib tähistatud rada K-punkti. K-punkti läbimine on kohustuslik!
Kontrollaeg 1.päeval 2 tundi, 2.päeval ja 3.päeval 2 tundi 30 minutit.
 
Märkimise reeglid
Märkeviis: SPORTident
Märkimiseks tuleb SI-kaart panna KP-s olevasse jaama ja oodata valgus- ja/või helisignaali. Kui signaali ei teki, tuleb teha tavakompostriga märge kaardil olevasse R-lahtrisse.
 
Finiš
Finišiaeg saadakse märke tegemisega finišijoonel. Võistlejad, kes komposteerisid kaardi serva, peavad kompostri jäljendeid näitama finišikohtunikele. Viimasel võistluspäeval tuleb vahetult peale kaardist tulemuste lugemist tagastada korraldajatelt renditud SI-kaart. Finišialalt lahkudes saab iga võistleja oma finiši- ja etapiaegadega tulemustelehe.
Renditud SI-kaardi kaotamisel tuleb tasuda 450 krooni.
 
 

 

ILVES-3 A->Ü

Auhinnad iga klassi parematele sõltuvalt osalejate arvust.

Avatud rajad. Registreerimata võistlejail on võimalik kõigil päevadel startida avatud rajale Võistlus toimub sarnaselt orienteerumispäevakuga - võistleja märgib raja ise pidekaardilt. Stardimaks 50 EEK, tasutakse sekretariaadis. Kasutusel SPORTident märkeviis. Tulemused pannakse võistluskeskuses välja järgmisel päeval. 3. päeva tulemusi võimalik vaadata ainult OK Ilves kodulehelt.

Avatud raja start on Stardis 2. Start avatud 1.päev 16.00-17.30, 2.päev 11.00-13.00 ja 3.päev 11.00-13.00

Kaardid Võistluskaardid saab kätte samal päeval pärast viimase võistleja startimist.

Katkestajad peavad läbima finiši. Kui see pole võimalik, tuleb sekretariaati teatada katkestaja rinnanumber.

Lasteaed. Võistluskeskuses on lasteaed.

Minirada kuni 10 aastastele lastele avatud iga päev võistluskeskuses. Start: 1. päev 16.00- 18.00; 2. päev 11.00-14.00; 3. päev 11.00-14.00. Joostakse mööda tähistatud rada must-valge skeemiga. Raja pikkus on 0,5-1 km. Osalema oodatakse kuni 10-aastaseid lapsi, abi rajal on lubatud. Tulemused ilmuvad järgmiseks päevaks, 3. päeva tulemused avaldatakse ainult OK Ilves kodulehel.

Parkimine Parkimistasu 15.-EEK/päev.

Pesemine. Võistluskeskuses dušš sooja veega.

WC 1. päeval võistluskeskuses, 2. ja 3. päeval teel startidesse

Riided. Starti jäetud soojendusriided tuuakse võistluskeskusesse

Rinnanumbrid on võistluskeskuses.

Sekretariaat avatud võistluskeskuses 1.päeval alates 14.00, 2. ja 3. päeval alates 10.00.

Tulemused. Finišialalt lahkudes saab iga võistleja oma finiši- ja etapiaegadega tulemustelehe. Võistluskeskusesse pannakse välja jooksvad finišiajad ning 2. ja 3. päeval ka päevade summaajad. Ametlikud tulemused pannakse võistluskeskuses välja järgmisel võistluspäeval, 3. päeva ametlikud tulemused võistluse lõppedes, samuti iga päeva lõppedes OK Ilves kodulehel http://www.okilves.ee/ilves3/.

WC asuvad võistluskeskuses teel startidesse.

Tähistus: Võru-Obinitsa teelt Lindora ristmikult (pärast Tabina asulat). Võistluskeskus asub Jõeveere talus (Lindora küla, Vastseliina vald) Võrumaal.

Majutus: Põrandamajutus Uuno Ruus, tel. 50 84 264, e-mail: Uuno.Ruus@mail.ee, majutuskohas toitlustamise soovist teatada hiljemalt 27.aprill. Muud majutusvõimalused Mati Ojandu tel 50 33 447, matiojandu@hot.ee; www.visitestonia.com

Toitlustus: võistluskeskuses puhvet (soe toit, jook)

 

Korraldajad

Peakorraldaja: Lembit Vassil

Rajameister: 1. ja 2.päev - Sven Oras, 3.päev - Elo Saue

Peasekretär: Meelike Pandis

Kodulehekülg: http://www.okilves.ee/ilves3

e-post: ilves3@okilves.ee