XXIX ILVESTEADE

HARGLA

29.06 - 01.07.2007

OK Ilves ja eriti noorilvesed kutsuvad Teid traditsioonilisele kesksuvisele mitmepäevasele orienteerumise teatevõistlusele. Lisaks põhivõistlusele toimuvad Veteranide Ilves, Noorte Ilves ja Mini-Ilves.

TOETAJAD:

ISC - Spordi- ja vaba-aja rõivad :: Sportswear. Leisure Clothing  Kaardid trükib Printcenter FereTaksoft

PROGRAMM

Kuup.

Koht

Start

 

29-06-2007

Hargla

16:00

Ühisstart

30-06-2007

Hargla

11:00

Ühisstart

01-07-2007

Hargla

11:00

Ühisstart

 

KLASSID JA STARDIMAKSUD VÕISTKONDADELE:

Klass

Stardimaks

D21

230kr /1p = 690kr

D21Jun

185kr /1p = 555kr

D21Vet

230kr /1p = 690kr

H21

230kr /1p = 690kr

H21Jun

185kr /1p = 555kr

H21Vet

230kr /1p = 690kr

HD10-14

80kr /1p = 240kr

HD50+

230kr /1p = 690kr

Ilvesteade:
osalevad 3-liikmelised nais- ja meeskonnad. Võistkonnal võib olla üks varuvõistleja. Samadel radadel põhiklassidega H21 ja D21 on eraldi arvestus klassides H21jun ja D21jun (sünd. 1989.a. või hiljem) ning klassides H21vet ja D21vet (sünd. 1972.a. või varem).

Ilvesteate rajad on kahes raskusastmes – üks vahetus on lühem ja tehniliselt lihtsam.

Veteranide Ilves:
3-liikmelised HD50+ segavõistkonnad:


Noorte Ilves:
3-liikmelised HD10-14 segavõistkonnad:

Noorte Ilvese rajad on kolmes raskusastmes, kusjuures raja raskusaste on sõltuvuses raja pikkusega:

Mini-Ilves:

kuni 10-aastaste laste ühisstardiga nööriraja-jooks teisel võistluspäeval, 30. juunil 10.30. Abi rajal on lubatud. Joostakse pilt-skeemiga, kasutatakse SI-süsteemi. Paremusjärjestust ei määrata, kõigile osalejatele pisiauhinnad. Registreerimine 29. juunil kell 16-19 (koos SI-kaardi numbri teatamisega). Osavõtt Mini-Ilvesest on tasuta.

RADADE PIKKUSED

Rajameister Madis Oras, abiks Sven Oras.

NB! Noortel ja veteranidel radade pikkused/raskusastmed päeviti erinevas järjekorras. SI-kaartide järjekord peab kõigil päevadel sama olema.Avatud rada:

Avatud rada stardib infotelgi juurest ja lõpetab finišis. Osavõtumaks 60 EEK tasuda registreerumisel infotelgis.

PROGRAMM:

Reede 29. juuni
13.00-15.00 Võistlusmaterjalide jagamine, stardijärjekorra registreerimine
15.45 Ilvesteate, Noorte Ilvese ja Veteranide Ilvese 1. vahetuse võistlejaid hakatakse laskma stardialasse
16.00 Ilvesteate, Noorte Ilvese ja Veteranide Ilvese ühisstart
16.00-18.00 Avatud raja start
16.00-18.00 Ilvesteate järgmiste päevade stardijärjekordade ja Mini-Ilvese registreerimine

18.00 Võitja finišis
18.00 Lõpeb registreerimine Mini-Ilvesele
18.20 II ja III vahetuses mittestartinud võistlejate ühisstart
18.30 Kaartide jagamine
20.15 Finiš suletakse

Laupäev 30. juuni
-10.00 Stardijärjekorra registreerimine (palume võimalusel anda stardijärjekorrad juba eelneval päeval)

10.30 Mini-Ilvese ühisstart
10.45 Ilvesteate, Noorte Ilvese ja Veteranide Ilvese 1. vahetuse võistlejaid hakatakse laskma stardialasse
11.00 Ilvesteate, Noorte Ilvese ja Veteranide Ilvese ühisstart
12.00-13.30 Avatud raja start
13.00 Võitja finišis
13.20 II ja III vahetuses mittestartinud võistlejate ühisstart
13.30 Kaartide jagamine
15.15 Finiš suletakse

Õhtul telklaagris sportlik meelelahutusprogramm

Pühapäev 1. juuli
-10.00 Stardijärjekorra registreerimine (palume võimalusel anda stardijärjekorrad juba eelneval päeval)
10.45 Ilvesteate, Noorte Ilvese ja Veteranide Ilvese 1. vahetuse võistlejaid hakatakse laskma stardialasse
11.00 Ilvesteate, Noorte Ilvese ja Veteranide Ilvese ühisstart
12.00-13.30 Avatud raja start
13.00 Võitja finišis
13.20 II ja III vahetuses mittestartinud võistlejate ühisstart
13.30 Kaartide jagamine
14.30 Autasustamine
15.15 Finiš suletakse

VÕISTLUSKESKUS

1. ja 2. päeval Lüllemäe-Hargla tee ~13-ndalt kilomeetrilt paremale 1km metsateed mööda sisse. Tähistuse algus Lüllemäelt ja Valga-Võru maanteelt Harglast.

3. päeval Laanemetsa-Koobassaare tee ~4-ndal kilomeetril. Tähistuse algus Valga-Võru maanteelt Laanemetsast.

REGISTREERIMINE

Registreerimine võistlusele kuni 20.juuni 2007 (k.a.) internetis, OK Ilvese koduleheküljel (www.okilves.ee/ilvesteade). Registreerimistasu kanda OK Ilves pangaarvele nr. 1120086880 Hansapangas.

Nimeline registreerimine kood SI kaardi numbriga lõppeb 28.juuni 2007 kell 00:00.

KAART JA MAASTIK

Kaardid: mõõtkava 1:10000, kõrgusjoonte vahe 2,5m. Kaartide autorid: Madis Oras, Avo Veermäe, Arvo Kivikas, Kalle Kalm. Eelmine kaart: nr. 2002032

Korrapärase sihivõrguga metsamaastik. Metsa läbitavus keskmisest väga heani. Palju erinevas vanuses raiesmikke ja noorendikke. Reljeef keskmiselt liigestatud. Kõrguste vahe 60m, ühes nõlvas 40m  Enamikul maastikul ei ületa nõlva kõrgus 15m.

VÕISTLUSKORRALDUS

Kui auhinnalisele kohale jõuavad võistkonnad, millede koosseisus on osalenud üks ja sama inimene, siis auhinna saab ta kõrgema koha saanud võistkonnaga.

Võistlustel kasutatakse elektoonilist märkesüsteemi Sportident. Igal võistkonnal peab olema vähemalt kaks SI-kaarti, 1. ja 3. vahetus võivad kasutada sama SI-kaarti. SI-kaardi renditasu on 60 EEK 3 päevaks. SI on kasutusel ka Mini-Ilvesel ja avatud rajal. Renditud SI-kaardi kaotamisel tuleb hüvitada selle maksumus 450 EEK (kuuenda põlvkonna SI-kaartide korral 800 EEK).

Start. 1.vahetuse võistlejad pääsevad stardialasse 15 minutit enne starti värava kaudu, kus tuleb oma SI-kaardi mälu tühjendada (nullida) ja kontrollida. Mõlemad toimingud loetakse sooritatuks heli- ja valgussignaali saamisel. Mittetöötava SI-kaardi korral annab stardikohtunik asenduskaardi (renditasu 25 EEK / päev).

Vale numbriga SI-kaardiga startimisel võistleja tulemus tühistatakse.

1.vahetuse võistlejad peavad olema stardialas vähemalt 5 minutit enne starti. 2. ja 3.vahetuse võistlejatel tuleb siseneda stardialasse piisava ajavaruga, et jõuda nullida ja kontrollida oma SI-kaart.
Peale starti tuleb läbida K-punkt.

Võistlusrajal komposteerimiseks tuleb SI-kaart panna KP-s olevasse jaama ja oodata valgus- ja/või helisignaali. Kui signaali ei teki, tuleb teha tavakompostriga märge kaardil olevasse R-lahtrisse, selle puudumisel lihtsalt kaardi serva. Võistleja vastutab korrektse komposteerimise eest. SI-kaardi kaotamisel tulemus tühistatakse.

Finiš. Finišikomposteerimine toimub finišijoonel. Peale teatevahetuse üleandmist, 3.vahetusel peale finišeerimist, toimub SI-kaardist andmete mahalugemine. Kui võistleja kasutas rajal olles tavakompostrit, tuleb andmete mahalugemisel teavitada sellest finišikohtunikku.
Viimasel võistluspäeval tuleb vahetult peale tulemuste mahalugemist tagastada korraldajatelt renditud SI-kaart.
Finišialalt lahkudes saab iga võistleja oma finishi- ja etapiaegadega tulemustelehe.
Võistleja vastutab SI kaardi korrektse mahalugemise eest.

Katkestajad. Katkestajad peavad läbima finishi või teavitama finishikontunikke viivitamatult võistluskeskusesse jõudes.

Kontrollaeg. Võistkond saab tulemuse, kui kõik võistkonna liikmed lõpetavad enne finishi sulgemist. Nn. mittestartinute ühisstardist rajale lähetatud võisteja aeg liidetakse ülejäänud võistkonna liikmete aegadele.

Tulemused. Finišialalt lahkudes saab iga võistleja oma finishi- ja etapiaegadega tulemustelehe. Võistluskeskusesse pannakse välja jooksvad finišiajad. Ametlikud tulemused pannakse võistluskeskusesse järgmisel võistluspäeval, 3. päeva ametlikud tulemused võistluse lõppedes. Tulemused ilmuvad ajakirjas "Orienteeruja" ja OK Ilves kodulehel http://www.okilves.ee/ilvesteade.

Rinnanumbrid. Võistlejad peavad kandma ametlikke, täissuuruses rinnanumbreid. Rinnanumbrid on võistluskeskuses. Numbri kaotamisel väljastakse sekretariaadist uus number (10 kr.)

PARKIMINE

Parkimine võistluskeskustes on tee servades ja metsa all, tasuta.

PESEMINE

Pesemine võistluskeskustes toimub lähedalasuvates järvedes. Hargla koolimajas ööbijad ja seal telkijad saavad koolimajas duši all käia.

TOITLUSTAMINE VÕISTLUSKESKUSES

Võistluskeskusest saab osta suppi ning on puhvet karastusjookide ja snäksidega.

MAJUTUS

Korraldajad pakuvad majutust ja toitlustust Hargla koolimajas ja telkimist koolimaja ümbruses. Telgikoht 25 EEK/öö/telk. Koolimajas ööbimine 25 EEK/öö/inimene. Hommikusöök 35 EEK/inimene, õhtusöök 45 EEK/inimene. Oma soovidest andke teada ja raha makske võistluste infotelgis.

Turismitalud:
Nakatu Turismitalu http://www.nakatu.ee/ Taheva vald, Valgamaa
Niidu Talu Taheva vald, Valgamaa

Hotell: Kubija, Võrumaa  http://www.kubija.ee/

Korraldaja:

OK Ilves
ok.ilves@mail.ee
www.okilves.ee

Korraldustoimkond:
Noored Ilvesed http://www.zone.ee/nooredilvesed
Peakorraldaja Elo Saue, elo9(at)hot.ee, +3725107705