XXX ILVESTEADE

LOOSI-OBINITSA

04.-06.07.2008

TOETAJAD

ISC - Spordi- ja vaba-aja rõivad :: Sportswear. Leisure Clothing  Kaardid trükib PrintcenterFereTaksoft

KUTSE

Orienteerumisklubi Ilves kutsub teid 30. korda kesksuvisele mitmepäeva-teatevõistlusele Lõuna-Eesti parematel maastikel. Juubeli-Ilvesteate esimesel võistluspäeval korraldame uudsena suure ühisstardi kolmele vahetusele korraga.
Võistkondlik päevatulemus saadakse vahetuste aegade summeerimisel. Tasub tulla proovima!
Põhiklassides on traditsiooniliselt eraldi arvestus kuni 18-aastastele noortele (N21Jun, M21Jun) ja noorematele veteranidele (N21Vet, M21Vet), lisaks põhivõistlusele toimuvad Veteranide Ilves (NM50+), Noorte Ilves (NM10-14) ja Mini-Ilves.

PROGRAMM

Kuup. Start  
04.07.2008 17:00 Ühisstart kolmele vahetusele korraga
05.07.2008 10:00 Ühisstart
06.07.2008 11:00 Ühisstart

KLASSID JA STARDIMAKSUD VÕISTKONDADELE

Klass Stardimaks
N21 240 kr / 1p = 720kr
N21Jun 180 kr / 1p = 540kr
N21Vet 240 kr / 1p = 720kr
M21 240 kr / 1p = 720kr
M21Jun 180 kr / 1p = 540kr
M21Vet 240 kr / 1p = 720kr
NM10-14 90 kr / 1p = 270kr
NM50+ 240 kr / 1p = 720kr

Eriti oodatud on kõik varasemate Ilvesteadete põhiklasside võitjad! Võitja-võistkondade liikmed saavad osaleda tasuta sõltumata praegusest vanusegrupist ja klubist. Seega võistkond saab iga osaleva varasema võitja kohta stardimaksu soodustust 1/3 võrra. osport.ee-s registreerumisel pole soodustust näha, soodustuse summa palume märkida pangaülekande selgituses.

Ilvesteade
osalevad 3-liikmelised nais- ja meeskonnad. Võistkonnal võib olla üks varuvõistleja. Samadel radadel põhiklassidega N21 ja M21 on eraldi arvestus klassides N21jun ja M21jun (sünd. 1990.a. või hiljem) ning klassides N21vet ja M21vet (sünd. 1973.a. või varem).
Vahetuste rajad on erineva pikkusega.

Veteranide Ilves
3-liikmelised NM50+ segavõistkonnad:

Noorte Ilves
3-liikmelised NM10-14 segavõistkonnad:

Mini-Ilves
Kuni 10-aastaste laste ühisstardiga nööriraja-jooks kolmandal võistluspäeval, 6. juulil kl 10.30. Abi rajal on lubatud. Joostakse pilt-skeemiga, kasutatakse SI-süsteemi. Paremusjärjestust ei määrata, kõigile osalejatele pisiauhinnad. Mini-Ilvese osavõtt on tasuta; registreerimine kohapeal kuni 5. juulini k. 19. (koos SI-kaardi numbri teatamisega).

Avatud rada
Võivad osaleda üksikvõistlejad või kolmeliikmelised võistkonnad ilma vanuse ja soo piiranguteta Veteranide Ilvese radadele (3 erineva pikkusega rada). Startida võib põhiühisstardist või lohutusühisstardist (rada ja stardiaega valida ning rinnanumbreid küsida sekretariaadist). Avatud raja võistlejaid ei autasustata ja paremusjärjestust ei määrata, tulemused avaldatakse järgmisel päeval. Stardimaks etteregistreerimisel MN18 ja noorematele jooksjatele 50 kr/päev, teistele 70 kr/päev, registreerimisel kohapeal 1 tund enne starti - vastavalt 50 ja 85 kr/päev. Ette registreerida e-maili teel ilvesteade@okilves.ee

MÄRKESÜSTEEM

Kasutatav märkesüsteem : SPORTident
Kõigil võistkonnaliikmetel vajalik eraldi SI-kaart (võistkonnal 3 SI-kaarti). SI-kaardi rent: 25 krooni päevas. SI-kaardi kaotamisel kompensatsioonitasu 450 krooni.

MAASTIK JA KAART

Loosi: mõõtkava 1:10000, kõrgusjoonte vahe 5m. Autorid: Kalle Kalm, Madis Oras. Seis: juuni 2008.a. Eelmine kaart: 9231. Tugevasti liigestatud ja mitmekülgsete pinnavormidega liivamännikud. Läbitavus valdavalt hea ja väga hea. Tihe teede ja radade võrk; minisood. Kõrguste vahe kaardil 60 m.
Obinitsa: mõõtkava 1:10000, kõrgusjoonte vahe 5m. Autorid: Madis Oras, Toomas Ellervee. Seis: juuni 2008.a. Eelmine kaart: 9845. Tugevasti liigestatud Piusa jõe ja tema lisajõe ürgorg ja liivamännikud. Tüüpiline vee-erosiooni poolt kujundatud liivamaastik. Osa maastikust on tasane platoo oru serval. Sood praktiliselt puuduvad. Läbitavus hea ja väga hea. Suhteliselt tihe teede ja radade võrk. Kõrguste vahe kaardil on 45 m.

REGISTREERIMINE

Registreerimine koos stardimaksu tasumisega kuni 25. juuni 2008.a. internetis osport.ee-s (v.a. avatud raja registreerimine e-maili teel: ilvesteade@okilves.ee)
Registreerimistasu kanda OK Ilves pangaarvele nr. 1120086880 Hansapangas.
Nimeline registreerimine koos SI-kaardi numbriga lõpeb 3. juulil 2008.a. kell 23:59. Esimese päeva vahetuse ja rinnanumbri määrab Teie poolt sisestatud võistkonnaliikmete järjekord osport.ee-s. Vajadusel muudatuste tegemine hiljemalt 1 tund enne starti.
2. ja 3. päeva jooksjate järjestus registreeritakse sekretariaadis kohapeal eelmisel päeval.
Eriti oodatud on kõik varasemate Ilvesteadete põhiklasside võitjad! Võitja-võistkondade liikmed saavad osaleda tasuta sõltumata praegusest vanusegrupist ja klubist. Seega võistkond saab iga osaleva varasema võitja kohta stardimaksu soodustust 1/3 võrra. osport.ee-s registreerumisel pole soodustust näha, soodustuse summa palume märkida pangaülekande selgituses.

RADADE PIKKUSED

Rajameistrid Minija Pääslane ja Madis Oras, rajabrigaadi ülem Madis Oras.
NB! radade pikkused/(noortel ka raskusastmed) päeviti erinevas järjekorras.

 

1.päev

2. päev

3. päev

 

rada km

KP

start-vaate etapp

rada km

KP

start-vaate KP

rada km

KP

start-vaate KP

M21 1.vahetus

6,9

18

4,6

9,8

19

4,3

7,9

19

6,1

M21 2.vahetus

6,9

18

4,6

9,8

19

4,3

6,1

16

4,3

M21 3.vahetus

6,9

18

4,6

7,6

16

4,3

7,9

19

6,1

N21 1.vahetus

4,6

13

3,2

6,0

13

2,9

5,8

15

4,1

N21 2.vahetus

4,6

13

3,2

6,0

13

2,9

4,4

11

3,5

N21 3.vahetus

4,6

13

3,2

7,7

15

4,5

5,8

15

4,1

NM10-14 1.vahetus

2,2

6

-

4,2

11

2,7

3,4

10

1,9

NM10-14 2.vahetus

2,9

8

2,2

3,3

8

1,7

2,6

7

1,2

NM10-14 3.vahetus

3,7

10

2,0

2,5

7

1,8

3,8

13

2,3

NM50+ 1.vahetus

3,4

10

2,3

6,2

14

2,8

4,1

13

3,3

NM50+ 2.vahetus

4,3

13

3,0

5,2

10

2,9

2,9

10

2,1

NM50+ 3.vahetus

4,8

13

3,3

4,3

9

1,8

5,4

14

3,9

AJAKAVA

Reede 4. juuli
14.00-16.00 Võistlusmaterjalide jagamine. Kellel on registreerimisega kõik korras, nende rinnanumbrid ripuvad võistluskeskuses nööril, ülejäänud saavad need kätte sekretariaadist
16.40 Ilvesteate, Noorte Ilvese ja Veteranide Ilvese kõikide vahetuste võistlejaid hakatakse laskma stardialasse
16.50Võistluste avamine
17.00 Ilvesteate, Noorte Ilvese, Veteranide Ilvese ja avatud raja ühisstart
17.00-19.00 Ilvesteate järgmiste päevade stardijärjekordade ja Mini-Ilvese registreerimine
17.30-17.40 Võitja finišis
19.30 Finiš suletakse

Laupäev 5. juuli
-09.00 Stardijärjekorra registreerimine (palume võimalusel anda stardijärjekorrad juba eelneval päeval)
09.45 Ilvesteate, Noorte Ilvese ja Veteranide Ilvese 1. vahetuse ja avatud raja võistlejaid hakatakse laskma stardialasse
10.00 Ilvesteate, Noorte Ilvese, Veteranide Ilvese ja avatud raja ühisstart
12.30-12.45 Võitja finišis
13.00 II ja III vahetuses mittestartinud võistlejate ja avatud raja ühisstart
11.00-15.00 Ilvesteate järgmise päeva stardijarjekordade ja Mini-Ilvese registreerimine
13.10 Kaartide jagamine
15.30 Finiš suletakse
Õhtul telklaagris Ilveste teade (sprinditeade), Ilvesteade juubeli puhul kutsume osalema nii kohtunikke kui ka võistlejaid. Stardimaks 25 krooni inimene.

Pühapäev 6. juuli
-10.00 Stardijärjekorra registreerimine (palume võimalusel anda stardijärjekorrad juba eelneval päeval)
10.30 Mini-Ilvese start
10.45 Ilvesteate, Noorte Ilvese ja Veteranide Ilvese 1. vahetuse ja avatud raja võistlejaid hakatakse laskma stardialasse
11.00 Ilvesteate, Noorte Ilvese, Veteranide Ilvese ja avatud raja ühisstart
13.00 Võitja finišis
13.20 II ja III vahetuses mittestartinud võistlejate ja avatud raja ühisstart
13.30 Kaartide jagamine
14.30 Autasustamine
15.30 Finiš suletakse

VÕISTLUSKESKUS

1. ja 2. päeval Vastseliina vallas Puutli külas. Tähistus algab Võru-Luhamaa teelt enne Vastseliinat ja Võru-Obinitsa teelt Hellekunnust.
3. päeval Meremäe vallas Obinitsast 2 km põhja suunas. Tähistus algab Obinitsast. Parkimine Obinitsa-Orava tee ääres Piusa jõe silla läheduses.
Asukoha skeemid: Eesti, Võrumaa, 1. ja 2. päev, 3. päev

VÕISTLUSKORRALDUS

Kui auhinnalisele kohale jõuavad võistkonnad, millede koosseisus on osalenud üks ja sama inimene, siis auhinna saab ta kõrgema koha saanud võistkonnaga.
Võistlustel kasutatakse elektroonilist märkesüsteemi Sportident. Igal võistkonnal peab olema kolm SI-kaarti. SI on kasutusel ka Mini-Ilvesel ja avatud rajal.

Start.Ühisstardi võistlejad pääsevad stardialasse värava kaudu, kus tuleb oma SI-kaardi mälu tühjendada (nullida) ja kontrollida. Mõlemad toimingud loetakse sooritatuks heli- ja valgussignaali saamisel. Mittetöötava SI-kaardi korral annab stardikohtunik asenduskaardi (renditasu 25 EEK / päev).
Vale numbriga SI-kaardiga startimisel võistleja tulemus tühistatakse.
Ühisstardi võistlejad peavad olema stardialas vähemalt 5 minutit enne starti. 2. ja 3.vahetuse võistlejatel tuleb siseneda stardialasse piisava ajavaruga, et jõuda nullida ja kontrollida oma SI-kaart.
Peale starti tuleb läbida K-punkt.

Võistlusrajal märkimiseks tuleb SI-kaart panna KP-s olevasse jaama ja oodata valgus- ja/või helisignaali. Kui signaali ei teki, tuleb teha tavakompostriga märge kaardil olevasse R-lahtrisse, selle puudumisel lihtsalt kaardi serva. Võistleja vastutab korrektse märkimise eest. SI-kaardi kaotamisel tulemus tühistatakse.

Finiš. Finiši märkimine toimub finišijoonel, edasi peab võistleja jooksma kaardivahetusalasse, võtma järgmise vahetuse kaardi ja teatevahetuseks andma kaardi üle järgmisele vahetusele. Peale teatevahetuse üleandmist, 3.vahetusel peale finišeerimist, toimub SI-kaardist andmete mahalugemine. Kui võistleja kasutas rajal olles tavakompostrit, tuleb andmete mahalugemisel teavitada sellest finišikohtunikku.
Viimasel võistluspäeval tuleb vahetult peale tulemuste mahalugemist tagastada korraldajatelt renditud SI-kaart.
Finišialalt lahkudes saab iga võistleja oma finiši- ja etapiaegadega tulemustelehe.
Võistleja vastutab SI kaardi korrektse mahalugemise eest.

Katkestajad. Katkestajad peavad läbima finiši või teavitama finišikontunikke viivitamatult võistluskeskusesse jõudes.

Kontrollaeg. Võistkond saab tulemuse, kui kõik võistkonna liikmed lõpetavad enne finiši sulgemist. Nn. mittestartinute ühisstardist rajale lähetatud võisteja tulemus on kehtiv ja tema aeg liidetakse ülejäänud võistkonna liikmete aegadele.

Tulemused. Finišialalt lahkudes saab iga võistleja oma finiši- ja etapiaegadega tulemustelehe. Võistluskeskusesse pannakse välja jooksvad finišiajad. Ametlikud tulemused pannakse võistluskeskusesse järgmisel võistluspäeval, 3. päeva ametlikud tulemused võistluse lõppedes. Tulemused ilmuvad OK Ilves kodulehel http://www.okilves.ee/ilvesteade.

Rinnanumbrid. Võistlejad peavad kandma ametlikke, täissuuruses rinnanumbreid. Kellel on registreerimisega kõik korras, neil ripuvad rinnanumbrid võistluskeskuses nööril, ülejäänud saavad need kätte sekretariaadist. Numbri kaotamisel väljastakse sekretariaadist uus number (10 kr.)

PARKIMINE

Parkimine 1. ja 2. päeval taluniku põllul, parklast võistluskeskusesse 0,5 km. 3. päeval parkimine tee servas, parklast võistluskeskusesse 0,5-1 km. Parkimine on kõikidel päevadel tasuta.

PESEMINE

Võistluskeskuses on dušš külma veega. Seebi kasutamine on keelatud keskkonnahoiu eesmärgil.

TOITLUSTAMINE VÕISTLUSKESKUSES

Võistluskeskusest on puhvet supi, karastusjookide ja snäksidega.

MEDITSIINILINE ABI

Võistluskeskuses on olemas meditsiiniline abi.

MAJUTUS

KORRALDAJA

OK Ilves www.okilves.ee ilvesteade@okilves.ee
Peakorraldajad: Minija Pääslane 5271512, minija@hot.ee, Margus Sarap
Peasekretär: Kaido Hallik
Tulemused, IT lahendused: Tarmo Klaar
Ehitusülem: Margus Sarap
Radade autorid: Minija Pääslane ja Madis Oras
Radade teostus, inspekteerimine, rajabrigaadi ülem: Madis Oras
Teadustaja: Kaari Kivikas