54. Jüriöö orienteerumise teatejooks

Aeg ja koht: Laupäeval, 20. aprillil 2013 Elvas.

Mandaat, riietumine, pesemine : Elva Gümnaasium (Tartu mnt 3)

Võistluskeskus: Elva lauluväljak

 

Ajakava:

18.00 mandaat, võistlusmaterjalide jagamine

18.00 – 20.00 avatud on treeningrada

20.00 rongkäigu algus

20.30 võistluse avamine

21.30 ühisstart I vahetusele

00.00 eeldatav harrastajate klassi võitja finiš

01.00 eeldatav põhiraja absoluutklassi võitja finiš

01.00-02.30 autasustamine jooksvalt, ca 10 min peale vastava klassi 3-nda koha lõpetamist

 

Osavõtjad: Võistlusest võivad osa võtta kõik orienteerumishuviliste ühendused piiramatu arvu võistkondadega. Alla 14 aastastel (2000.a ja hiljem sündinud) noortel on osalemine lubatud lapsevanema või treeneri kirjalikul loal. Võistkonna esindaja esitab selle mandaati. EOL-i liikmesklubide võistkonnad koosnevad sama klubi liikmetest.


Rajad ja klassid: Võisteldakse kahel erineval rajal.


I Põhirada: viieetapiline teatejooks, võistkonna suuruseks on 5 võistlejat, neist kaks naised. Kohustuslik jooksujärjestus M-N-M-N-M.
Arvestust peetakse järgmistes klassides:
Absoluutklass: kõik põhirajale registreerunud võistkonnad;
Noored: Võistkonda kuuluvate sportlaste vanuse ülempiir on 18 aastat (s. 1995.a. või hiljem);
Veteranid: Võistkonda kuuluvate sportlaste vanuste summa peab olema vähemalt 220 aastat ja üksikliige mitte noorem kui 40 aastat (s. 1973.a. või varem). Vanuste summa arvutatakse sünniaasta alusel.


II Harrastajate rada: kolmeetapiline teatejooks, võistkonna suuruseks on 3 võistlejat, neist üks naine. Kohustuslik jooksujärjestus M-N-M. Harrastajate rada on sama põhiraja I-III vahetuste rajaga.

 

Rajapikkused (orienteeruvad):

1,3 vahetus      7,2/19KP

2,4 vahetus      5,9/15KP

5 vahetus         9,4/23KP

 

Maastik: Elva linn, linnapargid ja parkmetsad. Väga palju erinevaid teid ja teeeradasid. Joostavus ja nähtavus metsas valdavalt hea ja väga hea. Vähesel määral looduslikke lagedaid ja poollagedaid. Soid on vähe ja need on kõik välditavad. Kõrguste vahe kaardil 25m., max. nõlv 20m. Reljeefivormid valdavalt suured ja lamedad, pisivorme vähe.

Ohukohad: Järved, tiigid ja suured magistraalkraavid. Autoteed!

Keelualad: Hoonestatud alad (märk 527)

 

Kaart: Kaart 1:10 000, h 2,5 m, seisuga sügis 2012, täiendused kevad 2013. Kaardistaja Kalle Kalm. Eelmised kaardid 20070742007075.


Märkesüsteem: Elektrooniline SPORTident märkesüsteem.


Võistlemise kord: Jüriööjooks on teatejooks, kus iga võistleja võib läbida vaid ühe etapi. Võitjaks on määrustepäraselt esimesena lõpetanud võistkond. Start suletakse 0,5 tundi peale põhiraja võitja võistkonna lõpetamist. Viis minutit peale stardi sulgemist antakse ühisstart kõigile veel startimata võistkonnaliikmetele (sh tühistatud võistkondade liikmetele). Finiš suletakse 2 tundi pärast võistlejate ühisstarti.


Autasustamine: Rändauhinna "Kalevipoeg kivi viskamas" saab aastaks enda valdusesse absoluutklassi võitja võistkond. Võitnud võistkonna igat liiget autasustatakse rändauhinna väikese koopiaga. Juhul, kui võidab välisriigi võistkond, jääb rändauhind järgmise Jüriöö teatejooksuni hoiule Eestimaa Spordiliitu "Jõud". Absoluutklassis autasustatakse esimest kolme võistkonda. Eraldi autasustatakse noorte ja veteranide parimat võistkonda, samuti harrastajate parimat võistkonda. Eriauhindadega autasustatakse põhiraja iga etapi esimest lõpetajat.

 

Registreerimine:

Registreerimine hiljemalt 15. aprillil 2013 Osport.ee online teenuse kaudu (https://www.osport.ee/EventDetails.aspx?EventID=412).

Registreerimisel teatada võistlejate nimeline jooksujärjekord koos SI pulkade numbritega (juhul kui see erineb EOL andmebaasis olevast) või SI rentimise vajadus. SI laenutus võistluskeskuses on 1 €. Registreerimisel on kohustuslik märkida võistlejate sünniaastad. Registreerimine loetakse teostatuks registreerimise ja osavõtumaksu laekumisega.

 

Osavõtumaks:

Absoluutklass (s.h. veteranid) 45 €/võistkond

noored 15 €/võistkond

Harrastajad 27 €/võistkond

 

Osavõtumaks tasuda 15. aprilliks 2013 Orienteerumisklubi Ilves arveldusarvele

1120086880

ILVES ORIENTEERUMISKLUBI

Swedbank kood 767

 

Kontakt: jurioo(at)okilves.ee


Lisainfo ilmub jooksvalt korraldaja koduleheküljel: http://www.okilves.ee/voist/jurioo.

 

Korraldajad: Eestimaa Spordiliit Jõud, Eesti Orienteerumisliit, OK Ilves.

Peakorraldaja: Margus Sarap
Rajameister:Kalle Kalm
Sekretariaat: Meelike Pandis
IT: Tarmo Klaar
EOL volinik ja žürii esimees:Sixten Sild, OK Võru