Uudised

Tulemused 31.08.2008 (18:25)

Eesti Meistrid teateorienteerumises noorte ja veteranide klassides selgunud. Tulemused on siin.

Samuti tänusõnad noortele ja veteranidele orienteerumisklubi Ilves poolt, et olite tublid ja vastupidavad. Veelkord palju õnne medalivõitjatele ning kohtumiseni järgmisel kevadel Ilves-3 2009 orienteerumisvõistlusel.


EMV NV teate stardiprotokoll 30.08.2008 (22:18)
EMV Noorte ja Veteranide teate stardiprotokoll on avaldatud.

Registreerimine lõppenud 25.08.2008 (21:15)

Registreerimine teatevõistlusele on lõppenud ning peale väikest andmete kontrollimist paneme kodulehele välja võistkondade nimekirjad. Palume siis võistlejatel või esindajatel need üle kontrollida ning anda vigadest koheselt teada.

Korraldajad ootavad samuti võistkondade nimelist koosseisu (kes millist vahetust jookseb) ning SI-kaartide korrektseid numbreid. Osport.ee kaudu registreerunud saavad teha nimelist registreerimist Osport.ee's, teistel palume saata e-kiri info [a] okilves.ee. Täname!


Registreerimine 22.08.2008 (14:18)
Registreerimise lõpptähtaeg on 24. august 2008 kell 24.00. Palume võistlejatel sellest kinni pidada ning võimalusel määrata kindlaks võistkonna nimeline koosseis ning kes millises vahetuses jookseb.
Kindlasti palume jälgida õigete SI-kaartide numbrite ülesandmist. See kergendab õigeaegselt õigete andmete sisestamist ning välistab tõrkeid arvutiprogrammi töös võistluste ajalt. Ette tänades IT meeskond!

Radade pikkused 22.08.2008 (14:14)
Võistlusteabes on olemas radade lõplikud pikkused, samuti on kirjas info võistluskeskuse ning maastiku kohta.

< <

EMV noorte/veteranide teade

Aeg:                       31.08.2008
Koht:                      Veskimõisa
 
Startide algus:  10.30 

Protokollid

Osavõtuklassid

M14-16, M18-20, M35-40, M45-50, M55-60, M65+
N14-16, N18-20, N35-40, N45-50, N55+ 
Osavõtjad 
Eesti 2008.a. meistrivõistlustest võivad osa võtta:
1)      Eesti Vabariigi kodanikud ja Euroopa liidu kodanikud, kelle püsiva elukoha aadressiandmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse ja kes on EOLi kuuluva klubi liikmed;
2)      Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel elavad välismaalased, kelle püsiva elukoha aadressiandmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse ja kes on EOLi kuuluva klubi liikmed;
Kõigil Eesti MV osalejatel peab olema kehtiv EOL-i 2008.a. litsents. Litsents peab olema ostetud võistluseks eelregistreerimise lõpptähtajaks.
Välismaalased tohivad Eesti meistrivõistlustel orienteerumisjooksus osaleda individuaalaladel väljaspool EMV arvestust, kui nad on  EOLi kuuluva klubi liikmed.
 
Teatevõistlused toimuvad EOL-i kuuluvate klubide 3-liikmeliste nais- ja meeskondade vahel.
Võistleja klubiline kuuluvus määratakse võistluse eelregistreerimise lõppkuupäeval kehtiva EOL-i litsentsi põhjal.
EOLi litsentsiomanike ametlik nimekiri koos kehtiva klubilise kuuluvusega on aadressil www.orienteerumine.ee/litsents.
Korraldaja on kohustatud kontrollima litsentsi olemasolu vastavalt juhendi tingimustele. 
Rajad
Radade pikkused vt võistlusteave. 
Autasustamine
Võistlusklasside M14-16, N14-16, M18-20, N18-20,võitjatele omistatakse Eesti 2008.a. meistri nimetus. Nende võistlusklasside kolme paremat autasustatakse vähemalt EOK medali ja diplomiga.
 
Kui võistlusklassides MN14-16, MN18-20 on eelregistreerimise lõpptähtajaks registreerunud EMV arvestuses 1-3 võistkonda, siis selles võistlusklassis Eesti meistrit välja ei selgitata, EOK poolt väljastatud Eesti MV medaleid välja ei jagata ja parimaid autasustatakse EOLi diplomiga .
 
Ülejäänud võistlusklasside võitjatele omistatakse Eesti 2008.a. meistri nimetus. Nende võistlusklasside kolme paremat autasustatakse vähemalt EOLi medaliga. 
Eelregistreerimine 
Võistlustest osavõtuks saab registreeruda Interneti Võistluskeskuse (IVK, vt. viitu EOL-i veebilehelt http://www.orienteerumine.ee/) kaudu või muul korraldaja poolt määratud viisil hiljemalt selles juhendis näidatud kuupäevaks.
 
Registreerimise viimane kuupäev 24. august 2008.a.
Pangaarve nr. 1120086880
ILVES ORIENTEERUMISKLUBI
Hansapank kood 767
 
Üheaegselt eelregistreerimisega tuleb tasuda ka osavõtumaks. Eelregistreerimine jõustub alles pärast osavõtumaksu laekumist võistluse korraldajale.
 
Teatevõistlusteks eelregistreerimisel tuleb soovitavalt näidata võistkonna esialgne nimeline koosseis. Võistkonna täpne koosseis koos jooksujärjestuse ja SI-kaardi numbritega tuleb esitada võistlusele eelneval päeval korraldaja määratud kellajaks. 
Märkesüsteem
EMV kõikide alade kõikides võistlusklassides kasutatakse elektroonilist märkesüsteemi SportIdent.

Aus mäng
Orienteerumise võistlusreeglite punkti 24.2 kohaselt on võistluse ajal teistelt võistlejatelt abi saamine ning teistele võistlejatele abi osutamine keelatud, välja arvatud õnnetusjuhtumi korral.
EMV eraldistardiga aladel loetakse punkti 24.2 eeldatavaks rikkumiseks, kui kahe võistleja SI-märgete ajavahe rohkem kui pooltes rajal olnud KP-des on väiksem kui 10 sekundit.
Võistlusreeglite punkti 24.2 eeldatavad rikkujad näidatakse EMV protokollis eraldi nimekirjana. Nimekiri algab tekstiga:
Alljärgnevad võistlejad läbisid üle 50% KP-dest koos ühe ja sama kaasvõistlejaga vähem kui 10-sekundilise ajavahega.  
EMV osavõtumaksud 2008.a. - N/V Teade 
 
Teade juun./vet.
M14-16
105
M18-20
180
M35-40
360
M45-50
360
M55-60
360
M65+
180
 
 
N14-16
105
N18-20
180
N35-40
360
N45-50
360
N55+
180
 

Võistlusteave

Võistluskeskus asub Veskimõisa-Prangli tee ääres. Tähistus Tartu-Võru maanteelt (30km - Sulaoja) Piigaste ristist.
Parkimine Veskimõisa-Prangli teel, võistluskeskusesse 300m. Väljasõit võistluskeskusest Prangli-Maaritsa suunas.

Maastik: Keskmiselt künklik maastik kõrguste vahega 30-45m. Rohkelt erineva suurusega soid. Suurem osa (ca 90%) on segametsaga kaetud ala, milles erineva kasvuastmega raiesmikud ning alusmets. Läbitavus heast kuni halvani (alustaimestik ja murdunud puud), üldine läbitavus keskmine. Maastikul esineb tuulemurde (tingmärk 409). Nähtavus väga heast kuni halvani. Mõningates maastiku osades on tihe teede ja radade võrk, kuid neid pole aastaid kasutatud, mistõttu on rohtunud.

Kaardile on trükitud KP järjekorranumber. Kontrollpunkti tunnusnumber on kaardil olevas KP-de legendis.

Rinnanumbrid

Võistlejad peavad kandma ametlikke, täissuuruses rinnanumbreid.
Nendel kellel on registreerimisega kõik korras ripuvad rinnanumbrid võistluskeskuses nööril, info lähedal, ülejäänud saavad need kätte sekretariaadist (kellel on tasumata stardimaks).  

Radade pikkused
Klass
Pikkus
KP arv
Tõusude summa
Kaart
Horisontaalide lõikevahe
M14-16
4,1-4,2km
9KP
90m
1:10 000
5m
M18-20
6,1-6,2km
12KP
100m
1:10 000
5m
M35-40
6,1-6,2km
12KP
100m
1:10 000
5m
M45-50
4,9-5,0km
9KP
85m
1:10 000
5m
M55-60
4,9-5,0km
9KP
85m
1:10 000
5m
M65+
3,0-3,1km
9KP
60m
1:10 000
5m
 
 
 
 
 
 
N14-16
2,7-2,8km
9KP
50m
1:10 000
5m
N18-20
4,1-4,2km
9KP
90m
1:10 000
5m
N35-40
4,1-4,2km
9KP
90m
1:10 000
5m
N45-50
3,0-3,1km
9KP
60m
1:10 000
5m
N55+
2,7-2,8km
9KP
50m
1:10 000
5m
Võistluste korraldajad:

Margus Sarap - peakorraldaja  50 39025, margus.sarap @ mail.ee
Kaire Ruul - sekretär
Rajameister - Avo Veermäe
IT - Tarmo Klaar
Start, kaardivahetus - Tiina Oras
Finish - Juta Ainelo

Kaardid trükitud: Trükikoda nr 44, AS Markes-Fin

Kaart: 1:10 000, h5m, seis kevad-suvi 2008

EOL volinik - Sixten Sild  OK Võru

Võistluste zürii:

Sixten Sild - esimees
Paul Poopuu  JOKA
Meelis Zimmermann  OK Kape